Husim Hedelmällinen

kirj. Farrell Till
1. Mooseksen kirjassa 46: 8-27 muistiin merkityssä listassa, jossa luetellaan Jaakobin pojat ja lapsenlapset, jotka menivät hänen mukanaan Egyptiin, näemme kuinka useimmilla hänen pojistaan oli useita omia poikia ja lapsenlapsia. Vain Daanilla (Raakelin palvelijattaren Bilhan pojalla) oli mainittu ainoastaan yksi poika. Tämä oli Husim (1. Moos. 46:23).

Näin ollen täytyy siis olla totta, että Daanilla oli vain yksi poika tuohon aikaan, koska Jahven innoitettu, erehtymätön sana sanoo (lueteltuaan Jaakobin pojat ja lapsenlapset), että kaikki jotka tulivat Egyptiin olivat luvultansa 70 (jae 26), joten Daanilla joko ei ollut muita lapsia, tai he jäivät Kanaanin maahan, tai sitten Raamattu ei ole erehtymätön. En osaa kuvitella mitään muuta vaihtoehtoa.

Raamatulliset kirjoittajat ymmärsivät, että Husim oli Daanin pojista ainoa, joka meni Egyptiin (tai ainoa poika). Sen vahvistaa israelilaisten toinen katselmus kohdassa 4. Moos. 26:42, missä Suuham on Daanin ainoana poikana. Suuhamista mainitaan "Eerdmanin raamatun sanakirjassa" näin:

Daanin poika, jonka jälkeläisiä olivat suuhamilaiset (4. Moos. 26:42-43). Kohdassa 1. Moos. 46:23 häntä kutsutaan nimellä "Husim" (1987, s. 946).
Joten raamatun selitysteokset myöntävät, että Husim ja Suuham olivat sama henkilö, ja heidän on joko tehtävä näin tai selitettävä, miksi 1. Moos 46 luettelee kaikki Jaakobin pojat ja lapsenlapset, jotka menivät Egyptiin, mutta eivät mainitse erästä Suuhamia, joka myöhemmin 4. Moos. kirjan katselmuksessa tunnistetaan Daanin pojaksi.

Mikä tässä siis on ongelmallista?

Ensimmäinen katselmus 4. Moos. 1. kirjassa, johon laskettiin valitut, pidettiin tunnistamaan sotakelpoisessa iässä olevat miehet (1:3). Näitä olivat 20 vuotta täyttäneet miehet. Jae 39 väittää, että noita 20 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia Daanin sotakelpoisia jälkeläisiä oli 62 700. Oh-hoh, Husimin (Suuhamin) oli täytynyt heilua kuin heinämiehen saavuttuaan Egyptiin, ja hänellä täytyi olla hedelmällisyysgeeni, jonka hän pani kiertämään jälkeläisilleen.

Jos Daanin yli 20 vuotta vanhoja miespuolisia jälkeläisiä oli 62 700, niin totta maar hänellä oli suunnilleen sama määrä naispuolisia samassa ikäryhmässä, joten Daanin jälkeläisiä olisi siis ollut yli 125 400 erämaata kuljeksimassa tuohon aikaan. Sanon yli 125 400, sillä katselmuksessa mainittiin vain "sotakelpoiset". Olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että joka ikinen Daanin miespuolinen jälkeläinen poikkeuksetta olisi ollut fyysisesti pystyvä sotapalvelukseen. Täytyihän olla myös vanhahkoja ja heikkoja, ellei muita.

Paitsi näitä 125 400 aikuista 20 vuotta täyttänyttä ja sitä vanhempaa, täytyi olla jokin määrä daanilaisia, jotka eivät olleet täyttäneet 20. Arvioidaanpa heidän määräkseen 3/4 niistä, jotka olivat täyttäneet 20. Näin saatu Daanin jälkeläisten määrä olisi kohonnut 219 450:een. Oletetaan vielä, että yli 20-vuotiaista oli vähintään 550 sairaita tai heikkoja, ja saamme näin kivan pyöreän luvun 220 000.

Joten uskoaksemme, että Raamattu on kaikkitietävän Jahven innoitettua, erehtymätöntä sanaa, meidän on uskottava, että ainoastaan neljän sukupolven aikana (suunnilleen 420 vuotta, mikäli haluat uskoa kohtaan 2. Moos. 12:40) olisi 220 000 ihmistä syntynyt yhden ihmisen jälkeläisiksi. Ehkä joku, joka on perehtynyt syntyvyystekijöihin voisi auttaa meitä näkemään, paljonko jälkeläistöä kunkin sukupolven olisi täytynyt tuottaa, jotta yksi ihminen olisi voinut kasvattaa 220 000 ihmisen jälkeläistön tuossa ajassa.

Vaikkei minulla olekaan asiantuntemusta, tuntuu silti vaikealta uskoa, että 220 000 ihmistä olisi kehittynyt ainoastaan yhdestä miehestä vain neljän sukupolven tai neljän vuosisadan kuluessa (kummin päin vain).

Toinen outo numero katselmuksessa koskee Benjaminin heimoa: heitä oli ainoastaan 35 400 sotakelpoista, ja kuitenkin 1. Moos. 46:21 luettelee Benjaminille 10 poikaa, jotka menivät Egyptiin. Kaiketi tämä todistaa, että kun olet viimeinen (kuten Husim/Suuham-parka oli), niin sinun täytyy vain yrittää enemmän. Varmaan vanha Husim ja hänen miespuoliset jälkeläisensä pitivät hauskaa, mutta täytyy kyllä sääliä heidän vaimojaan.


The Skeptical Review sisältää useampia tällaisia analyysejä.

Etusivu > Usko
Luotu 1999-07-24 — 2001-01-22