Rastituslista:

luonteenomaista kulteille...

Ehdotan, että rastitat kaikki ne luonteenpiirteet jotka sopivat tutkimaasi ryhmään ja tulostat sitten sivun tulevaan käyttöösi. Mahdollisesti mielipiteesi ryhmästä muuttuvat ajan myötä, kun luet ja opit enemmän.
Ryhmä keskittyy elävän johtajan ympärille. Jäsenet näyttävät tuntevan ylenmäärin kiihkeää, ehdotonta sitoumusta häntä kohtaan.
Vallitsevana aktiviteettina on uusien jäsenien mukaansaaminen.
Rahan hankkiminen on keskeistä.
Kyseenalaistaminen, epäily ja eriävät mielipiteet yritetään lannistaa tai niistä jopa rangaistaan.
Mieltäturruttavia tekniikoita (kuten mietiskely, manaaminen, kielillä puhuminen, julkiset tuomitsemis- ja ilmiantotilaisuudet, heikontavat työrutiinit) käytetään tukahduttamaan epäilyksiä ryhmää ja sen johtajaa (johtajia) kohtaan.
Johtajat sanelevat joskus hyvinkin yksityiskohtaisesti kuinka jäsenten on ajateltava, toimittava ja tunnettava (esim.: jäsenten on saatava johdon lupa seurusteluun, työpaikan vaihtoon, mennäkseen naimisiin; johtajat saattavat kuvailla minkälaisia vaatteita jäsenten on käytettävä, missä heidän pitää asua, kuinka kasvattaa lapset jne.)
Ryhmä on elitistinen väittäen, että se tai sen johtaja(t) ja jäsenet omaavansa erityisen, muita korkeamman aseman (esim.: johtajaa pidetään Messiaana tai jumalan inkarnaationa; ryhmällä ja/tai sen johtajalla on erityinen tehtävä pelastaa ihmiskunta).
Ryhmällä on polarisoitunut me-vastaan-toiset-mentaliteetti, mikä aiheuttaa konflikteja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Ryhmän johtaja ei vastaa tekemisistään viranomaisille tai vallanpitäjille (kuten tekevät esim. sotilaalliset johtajat ja ministerit, keskivertouskontokuntien papit, munkit ja rabbit).
Ryhmä opettaa tai edellyttää, että sen oletetusti ylevät päämäärät oikeuttavat keinot, joita jäsenet olisivat ennen liittymistään pitäneet epäeettisinä (esim. rahan keruu keksaistuun hyväntekeväisyyteen).
Ryhmän johto aiheuttaa syyllisyydentunteita jäsenissä kontrolloidakseen heitä.
Voidakseen palvella ryhmän tarkoitusperiä, jäsenet katkaisevat välinsä perheesensä ja ystäviinsä ja hylkäävät ne henkilökohtaiset päämäärät ja harrastukset joista he olivat kiinnostuneita ennen liittymistään.
Jäsenien odotetaan omistavan kohtuuttomia määriä ajastaan ryhmän hyväksi.
Jäseniä kehotetaan tai vaaditaan asumaan ja/tai seurustelemaan ainoastaan toisten ryhmän jäsenien kanssa.

Lähde: http://www.csj.org/csj.org/checklis.html [linkki ei enää toimi]

Etusivu > Usko | Sähköposti
Luotu 1998-06-30— 2004-05-29