Naisia ilman taikauskoa

Women Without Superstition on Annie Laurie Gaylorin kokoama elämäkertateos rohkeista naisista, jotka ovat puhuneet vapaa-ajattelun puolesta.


Jos usko jumalaan olisi luonnollista, ei olisi mitään tarvetta opettaa sitä. Lapsilla olisi se yhtä hyvin kuin aikuisilla, maallikolla niin kuin papilla, pakanalla niin kuin lähetyssaarnaajalla. Meidän ei ole tarvis opettaa inhimillisen luonnon yleisiä aineksia — viittä aistia: näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistia. Ne ovat yleismaailmallisia; niin olisi uskontokin, mikäli se olisi luonnollista, mutta se ei ole. Päinvastoin on kiintoisa ja toteennäytetty asia, että kaikki lapset ovat ateisteja, ja ellei uskontoa teroitettaisi heidän mieliinsä, he pysyisivät ateisteina. Näinkin he ovat suuria epäilijöitä, kunnes he ovat tulleet tietoisiksi siitä tehokkaasta aseesta, jolla uskontoa aina on levitetty, nimittäin pelosta — yleisen mielipiteen pelosta täällä, ja mustasukkaisen kostonhimoisen Jumalan pelosta tuonpuoleisessa.

Ei; inhimillisessä luonnossa ei ole uskontoa, eikä inhimillistä luontoa uskonnossa. Se on puhtaasti keinotekoinen, opetuksen tulosta, kun taas ateismi on luonnollista, ja elleivät mysteerit ja taikauskon mielettömyydet vinouttaisi ja hämmentäisi ihmisen mieltä, se olisi yleismaailmallista.

Ernestine L. Rose, A Defence of Atheism, 1878

Lähde: Women Without Superstition
ed. A. L. Gaylor, Madison, WI:
Freedom From Religion Foundation, Inc. 1997. ISBN 1-877733-09-1


Etusivu > Usko | Sähköposti
Luotu 1999-01-31 — 2002-04-17